Malá vodní elektrárna
 
Bělov
   
 
     Aktuality
     Historie
     Schéma
     Články
     Fotogalerie
     Kontakty
Vítáme vás na stránkách malé vodní elektrárny Bělov

Na našich stránkách najdete informace o elektrárně včetně fotografií z její výstavby i těch po dokončení, schéma a popis technologie, odkazy na články a aktuální informace pro veřejnost.

Kroměřížští vodáci předvedli velmi dobré jízdy

Kroměříž (lk) Tradiční Kroměřížské slalomy a sprinty pořádal místní vodácký klub. Závodů se zúčastnilo přes 80 kanoistů. Barevné kajaky a kanoe přilákaly pozornost kolemjdoucích i okolo jedoucích cyklistů. Dlouho pak spousta z nich sledovala, jak si se slalomovou tratí závodníci poradí. A že bylo na co se dívat. Malí předžáci předvedli obrovské nasazení, ale také chyby v podobě neprojetých branek a dotyků. U závodníků ve starších kategoriích chyb výrazně ubylo a o umístění rozhodoval čas. Ve slalomu i sprintu se po oba dny jely vždy dvě jízdy a do výsledku se započítala lepší z nich.

Někteří z diváků si všimli, že se pod mostem opět objevily peřeje. Jak k tomu došlo vysvětlil ředitel závodu Roman Plachý: „Pro kvalitu a atraktivitu závodu je důležitá rychlejší a divočejší voda. Toho lze v Kroměříži dosáhnout snížením hladiny řeky Moravy na jezu Bělov v Otrokovicích. Velké poděkování patří majiteli Malé vodní elektrárny Bělov Lubomíru Martákovi a pracovníkům Povodí Moravy, kteří svým vstřícným postojem snížení hladiny řeky umožnili. Díky tomu se závody konaly na alespoň trochu divoké vodě," pochvaloval si ředitel závodu.

Domácí vítězové jednotlivých kategorií za oba dny:

Slalom kajak: muži - Marek Loučka, dorostenky - Klára Smetánková.
Slalom deblkanoe: muži - Tomáš Martinka, Antonín Martinka (Brno, Kroměříž), dorostenci - Miroslav Šilhánek, Daniel Konečný.
Sprint: muži - Marek Loučka, dorostenky - Klára Smetánková.

Poděkování od vodáků v Kroměříži

Ve dnech 12. - 14. 6. 2015 se konaly vodácké závody na řece Moravě v Kroměříži. Byli jsme osloveni organizátorem těchto závodů panem Romanem Plachým se žádostí o snížení hladiny na řece Moravě, která umožnila lepší podmínky pro závodníky. Po získání souhlasu od Povodí Moravy naše společnost provedla požadované snížení hladiny a rovněž přispěla organizátorům vodáckých závodů drobnou částkou na náklady. Po ukončení závodů naše společnost dostala od pana Plachého poděkování za vstřícnost a podporu.

MVE Bělov získala titul Podnikatelský projekt roku 2013

V listopadu roku 2014 se konalo na Pražském hradě vyhodnocení celostátní soutěže Podnikatelský projekt roku, vyhlašované agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Mezi osmi vítězi jednotlivých kategorií byla jmenována naše elektrárna, která získala nejvyšší ocenění v kategorii Obnovitelné zdroje energie. Z tohoto ocenění se velmi těšíme.

  Historie

V roce 1965 byl na řece Moravě, 166,5 ř. km postaven jez v katastru obce Bělov, nacházející se nedaleko města Otrokovice. Jez byl vybudován na upraveném korytu ř. Moravy za účelem zvýšení hladiny řeky tak, aby v oblasti štěrkopísků nad jezem stoupla hladina spodních vod. Jednalo se o zvýšení možnosti odběru pitné vody pro město Zlín, které dodnes čerpá vodu z vrtů v tomto štěrkovém loži. Vzhledem k tomu, že vybudovaný jez zvedl hladinu o 2,8 m, logicky se naskytla možnost využít energetický potenciál řeky v tomto místě pro vybudování malé vodní elektrárny. Firma VEZTOS, spol. s r. o. získala dne 18. 4. 1994 od okresního úřadu v Kroměříží, referát životního prostředí Rozhodnutí o povolení k nakládaní s vodami a zřízení vodohospodářského díla. Na základě tohoto rozhodnutí společnost zahájila stavbu, kterou prováděla společnost Váhostav Žilina.

Vzhledem k problémům, které nastaly v průběhu stavby, byla stavba zastavena a následně v roce 1997 zaplavena v důsledku obrovské povodně ř. Moravy v této oblasti. Vleklé soudní spory s tím související byly ukončeny počátkem r. 2011, kdy se jednatelé spol. VEZTOS rozhodli rozestavěnou MVE prodat. Společnost MEXIM CONSULTING koupila rozestavěnou stavbu od společnosti VEZTOS s.r.o. v listopadu 2011. Z celkového projektu elektrárny byl definitivně vybudován vtokový kanál s hrubými česly a lávkou nad nimi a také silniční most nad vtokovým kanálem. Dále byla vybudována levá opěrná zeď budoucí elektrárny, zabezpečen pravý břeh a položena základová deska pro turbíny. Stavba byla od roku 1997 zakonzervována, tj. zavezena zeminou. V lednu 2012 byla stavba odkonzervována, zaměřena a bylo zadáno vypracování projektu na dokončení stavby. V červnu 2012 proběhla výběrová řízení pro dodavatele stavby a technologie. A koncem měsíce byly zahájeny stavební práce. V květnu 2013 byly stavební práce ukončeny včetně montáže technologie, byly zahájeny suché a následně i mokré zkoušky. V současnosti je elektrárna v provozu.

  Kontakty

Email: info @ elektrarnabelov.cz
WWW: www.elektrarnabelov.cz

Název stavby: Vodní elektrárna Bělov
Místo stavby: levý břeh Moravy ř.km 166,770, jez Bělov
Vodní tok: Morava
Okres: Kroměříž
Kraj: Zlínský

  Články

Informace o elektrárně na stránkách firmy Pavel Hnilička Architekti

Deník.cz: U jezu mezi Otrokovicemi a Bělovem vyroste vodní dílo za více než 100 milionů.

BydleníIQ: Vodní elektrárna Bělov

Deník.cz: Vodní elektrárna? Nápad ožívá


V

Obsah      Aktuality      Historie      Schéma      Články      Fotogalerie      Kontakty